Només un 10% dels llibres editats a Espanya el 2010 va ser en català.


El 10% dels llibres que es van editar a Espanya el 2010 van ser en català, mentre que un 84,5% van ser en castellà, un 2,4% en gallec i un 1,7% en euskera segons les dades facilitades pel Ministeri de Cultura en la seva Panoràmica de l’edició espanyola de llibres.

Catalunya i Madrid lideren les primeres posicions referent a la producció editorial amb un 26,8 % i un 34,9%  repectivament.
L’edició de llibres en suport paper s’ha reduït un 1% mentre que l’edició de llibres en altres suports s’ha incrementat un 39,6%, dels quals el suport electrònic ha obtingut un augment del 45,6%. En total, la producció editorial a Espanya va augmentar un 3,9% el 2010, respecte a l’any anterior.
Pel que fa a l’edició per matèries, es produeixen increments en la creació literària (21,2%), ciència i tecnologia (17,7%), llibre infantil i juvenil (5,5%) i ciències socials i humanitats (1,4%), observant-se descensos en llibres de temps lliure (13,1%) i en llibres de text (11%).