La crisi amb bon humor a ‘Enfoteu-vos-en’

45 ninotaires catalans descriuen la crisi econòmica

Angle Editorial  aplega en un llibre a  45 ninotaires dels mitjans de comunicació catalans tant en paper com digitals, que han volgut  descriure la crisi econòmica, les retallades, el moviment del 15M, l’atur i les desigualtats existents en el món actual.

A Enfoteu-vos-en  hi participen entre d’altres  Azagra, Toni Batllori, Andreu Buenafuente, Fer, Miquel Ferreres, Manel Fontdevila, Kap, Albert Monteys, Pallarés, Ventura & Coromina.

Els beneficis que obtingui el llibre es destinaran a Arrels Fundació, que lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Enfoteu-vos-en és fruit de la col·laboració d’Angle Editorial, Dibuixants sense fronteres i Arrels Fundació.
Dibuixants Sense Fronteres (Dibujantes sin fronteras/Dessinateurs sans frontières) és una entitat jove que vol canalitzar aquesta solidaritat dels creadors gràfics. Entre els objectius de Dibuixants sense fronteres hi ha la voluntat de defensar i difondre la cultura democràtica i solidària a través de la imatge i l’humor, apostar per la importància de la imatge en la difusió d’idees, i donar suport a tota mena de manifestacions artístiques que promoguin valors positius, però també a la crítica política i social