El Museu d’història de Catalunya acull l’exposició ‘Contes infantils de la guerra’.

El Museu d’Història de Catalunya acull, fins el 5 de febrer de 2012, l’exposició Contes infantils de la guerra, amb històries i contes originals i adaptats que es van escriure i editar durant la Guerra Civil entre 1936-1939.

 L’exposició, comissariada Jordi Garriga i Sergi Freixes, explica la producció editorial infantil duta a terme durant la Guerra Civil Espanyola, posant l’accent en el bàndol republicà, però aplegant també exemples corresponents al bàndol franquista.
L’exposició ens apropa als contes infantils i la seva utilització amb finalitats ideològiques i propagandístiques.
Les lliures adaptacions de contes infantils tradicionals com “L’aneguet lleig”, “El gat amb botes” o “En Polzet” servien per explicar als més petits qui eren els ‘bons’ i els ‘dolents’.

 En la presentació de l’exposició s’exposen els motius d’aquestes adaptacions en temps de guerra. ”La literatura infantil i els principals projectes editorials que la van encapçalar a l’Estat Espanyol durant la II República i la Guerra Civil tenien en la literatura russa el seu principal referent, i més concretament en la iniciativa soviètica que va entendre de seguida que els seus infants serien els futurs garants de la revolució. D’aquí neix, precisament, la voluntat  ideològica dels contes infantils, fent-se servir de personatges i contes tradicionals, van ser convenientment relatats i revisats amb l’objectiu de fer emergir les desigualtats i la lluita de classes.”

Autors com Ramon Puyol, Durban, Berta i Elmer Hader, o la mateixa Lola Anglada, van deixar la seva empremta en aquests projectes editorials adreçats als infants de la república.

L’exposició Contes infantils de la guerra  ha estat produïda per l’Obra Social d’Unnim Caixa.