Grup 62 publicarà textos inèdits de l’autor català sota el títol de Fer-se totes les il·lusions possibles

No serà fins al novembre quan es publicarà Fer-se totes les il·lusions possibles que recull textos inèdits que Josep Pla havia previst incloure en un nou volum de l’Obra Completa, que s’hauria titulat Noves notes disperses o Vagues notes disperses però no se sap per quines raons aquell projecte no es va arribar a concretar, ni si Pla tenia previst d’afegir-hi més textos.

Fer-se totes les il·lusions possibles recull el material inèdit que l’investigador Francesc Montero (Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona) ha recopilat i inclou anotacions de l’escriptor empordanès fetes durant la dècada dels 60 i que segons el comunicat de l’editorial mostra ‘‘l’observador agut de les malalties del país, el comentarista que fa gala de l’escepticisme més ben informat, el reportador precís d’anècdotes impagables, l’escriptor capaç de donar la màxima vivacitat als personatges i els paisatges que retrata, el prosista més convincent i més amable amb els lectors…’’

L’any 2014  l’editorial Destino pulicava ‘La vida lenta’,  tres diaris desconeguts fins llavorsde l’escriptor que permetia accedir al coneixement de la realitat quotidiana de l’escriptor empordanès en uns anys molt importants per a la seva creació literària.

Dos anys abans Destino publicava una nova edició d’’El quadern gris’ revisada per Narcís Garolera. Des de la publicació de la primera edició l’any 1966 com en la versió revisada del 1969 –i en totes les posteriors–, El quadern gris contenia un nombre important d’elements que l’allunyaven de l’original escrit per Josep Pla: errors de lectura en la transcripció mecanogràfica del manuscrit, errates tipogràfiques, correccions abusives de la llengua de l’autor, intervencions editorials i altres aspectes que han desvirtuat l’obra original.

Entre els anys 2005 i 2007, el filòleg Narcís Garolera va examinar el manuscrit original amb la segona edició del llibre. Un cop revisat escrupolosament el text de Pla, finalment ha publicat  una nova edició  neta d’errades i fidel al text que va escriure Josep Pla després de fer unes 5.000 correccions entre errates i males lectures, supressions, addicions, restitucions del manuscrit, ultracorreccions i canvis d’ordre.