El Departament de Cultura de la Generalitat ha presentat l’enquesta “Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016″.

Segons l’estudi presentat per la Generalitat i el conseller de cultura Santi Vila, el 67,8% dels catalans es considera lector de llibres, una xifra que situa Catalunya a tocar de la mitjana europea, que és del 68%. L’estudi revela que els catalans llegeixen una mitjana de 10,5 llibres l’any. La gran majoria un 61,9% llegeix per oci  i el 26,5% llegeix per feina o estudis.

L’altra banda de la balança es troben el 32.2% de la població que assegura que  no llegeixen mai o quasi mai.

La dada positiva de l’estudi destaca que la major part dels lectors són lectors freqüents: el 55,5% de la població llegeix almenys un cop a la setmana i el total de lectors llegeix almenys un cop al trimestre.

Les dones es declares més lectores que no pas els homes i la xifra és d’un 73,4% de dones per un 62% dels homes.

L’estudi sobre “Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016″ l’ha elaborat l’empresa Conecta a petició del Departament de Cultura.

EL LLIBRE DIGITAL NO ACONSEGUEIX CAPTIVAR ALS LECTORS

Actualment hi ha un 5,4% de la població que llegeix llibres únicament en format digital, un 38,8% que només llegeix llibres impresos en paper, i un 23,7% que llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper.

QUANTS LLIBRES ES COMPREN?

Un 48,6% de la població va comprar una mitjana de 7,2 llibres (no de text) l’any 2016. Del 2011 al 2016, hi ha més gent que compra llibres, però se’n compren menys exemplars.
Sobe l’idioma escollit, un 26,4% va comprar l’últim llibre escrit en català. Aquest percentatge baixa lleument respecte de l’any 2015 i s’incrementa la compra de llibres
en anglès i altres idiomes.
L’informa assenyala que cau la compra de llibres entre els menors de 44 anys i s’incrementa entre els majors de 55 anys.

Les llibreries amb un 48,5% segueixen liderant com a lloc de compra dels llibres per part dels lectors respecte a cadenes de llibreries ( 20,4%) i grans magatzems (10,3). La comprar per internet de llibres només suposa un 9,5% i puja  respecte l’any 2015, la compra a fires del llibre i mercats en un 3,2%.

ELS JOVES I LA LECTURA

Si busquen un perfil jove l’estudi revela  que el 93,1% de la població de 14 a 24 anys és lectora de llibres (per oci o per feina/estudis).
Un 86,7% dels infants llegeix en el seu temps lliure una mitjana de 10 llibres a l’any. Un 13,3% dels infants no llegeix en el seu temps lliure (mai o quasi mai)