L’edició en català suposa un 14% dels 80.000 títols que es van publicar a Espanya durant l’any 2015. Aquest creixement suposa gairebé un 2% respecte l’any anterior.

Sant Jordi llibres 05En el marc de la celebració de la Setmana del Llibre en Català s’ha presentat un avanç de l’estudi Comercio Interior del Libro en España 2015 elaborat per la Federación de Gremios de Editores on es destaca el creixement del llibre en català en producció i facturació.

L’edició en català suposa un 14% dels 80.000 títols que es van publicar a Espanya durant l’any 2015. Aquest creixement suposa gairebé un 2% respecte l’any anterior.

Pel que fa a la facturació la xifra arriba als ls llibres a 230,31 milions d’euros dels 2.257,07 milions que va facturar el sector del llibre a tot l’Estat.

De l’estudi realitzat destaca que s’incrementenel nombre de títols publicats en català alhora que es redueix el tiratge mitjà per títol amb uns 1.698 exemplars de mitjana respecte e 3.037 en castellà.
L’estudi també ha observat un alentiment en el creixement de vendes del llibre electrònic que representa només un 5% de la facturació.

Les vendes pel canal de llibreries i cadenes de llibreries van suposar un 53,4% del total; les vendes pel canal institucions i empreses un 27,8%; la venda directa un 8,8% i les vendes a hípers i quioscos un 4,3%.

La tendència a la baixa de les vendes de la literatura infantil i juvenil, en un 2,98% per segon any consecutiu es deu molt possiblement a la socialització i la reutilització.