“Barcelones” és la crònica sobre Barcelona que va escriure Manuel Vázquez Montalbán a finals de la dècada dels 80.

El llibre va ser editat l’any 1987 per l’Editorial Empúries i la nova edició que reedita l’Ajuntament de Barcelona incorpora un prefaci i notes del periodista i escriptor Quim Aranda, il·lustracions de Pau Gasol Valls, i un epíleg de la professora de la University of London Mari Paz Balibrea

“Barcelones” és la crònica sobre Barcelona que va escriure Manuel Vázquez Montalbán a finals de la dècada dels 80.

El propi Montalbán explica a l’introducció del llibre que no és un llibre «poètic», ni un llibre històric, sinó una crònica documentada però subjectiva, la crònica “de la meva ciutat, però implicant-hi totes les ciutats possibles que conté, perquè la tesi prèvia i imprescindible d’aquest llibre és que, com tota obra de creació, Barcelona no és Barcelona, sinó Barcelones.”

Montalbán explica també que en el text introductori que “he volgut contribuir d’aquesta manera a una memòria diferent d’una ciutat pluridimensional. El protagonisme de fi de mil·lenni que inevitablement ha de tenir la Barcelona olímpica ha estat un esperó important, però no tant com un impuls, una voluntat íntima d’orientació. Tots els escriptors escriuen per orientar-se ells mateixos i encara més si la matèria de la seva escriptura és una ciutat. Espero que el lector present i futur assumeixi els meus punts cardinals.”

Es publicarà en edicions separades en català, castellà i anglès. La versió en català estarà disponible per Sant Jordi