La Unió Europea prohibirà l’edició de llibres en paper a partir de l’any 2018.

La mesura pretén inculcar un model que respecti el medi ambient a més de suposar  un estalvi econòmic important.


Tot i que l’edició digital encara suposa un percentatge petit en comparació amb el format tradicional, aquesta mesura vol agilitzar el procès  de renovació i canvi.

La Unió Europea ja ha anunciat que oferiran ajudes al sector per  ajustar-se als nous temps.

El procès de renovació  es durà a terme en dues fases.

Del 2012 al 2014
Les editorials hauran de publicar obligatoriament un 50% de  les seves novetats només en format digítal.

Del 2015 a 2018  

Les editorials hauran de publicar obligatoriament un 75% de  les seves novetats només en format digítal fins arribar a l’any 2018 al 100% de la producció en format digital.


Una mesura ecològica.
La mesura  també és ecològica. La baixada del nombre de lectors a Europa ha fet que moltes editorials no han venut part del seu stock.

La destrucció i eliminació dels llibres no venuts amb sistemes poc ecològics suposa un notable increment de les partícules de co2 a l’atmòsfera.

En les properes setmanes la Unió Europea donarà més informació.