La traductora i narradora Bel Olid, nova presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

Bel Olid serà la primera dona electa en el càrrec i la persona més jove que l’ocupa

AELC- Bel Olid
Des de 2011 Bel Olid ha estat vocal de la Junta del Principat, i durant aquest temps ha representat l’AELC al Consell Europeu d’Associacions de Traductors Literaris, CEATL, organització que presideix des de 2013. Ara agafa el relleu de Guillem-Jordi Graells, president els darrers vuit anys.

La seva candidatura ha estat l’única presentada per ocupar la presidència. Encapçalava una candidatura col·lectiva, formada per la
poeta Mireia Vidal-Conte, l’autora de literatura infantil i il·lustradora Mercè Canals i el traductor Jordi Martín Lloret.

Bel Olid ha destacat les ganes de la nova junta d’obrir l’Associació i aconseguir que els companys que no se senten representats per l’entitat s’hi impliquin i ha comentat que els quatre anys que du a la junta directiva, com a vocal, li han servit per conèixer la feina que s’ha fet darrerament, i per saber tot allò que fa molts anys que es fa bé, alhora que li dóna perspectiva per veure què cal canviar perquè vagi millor.

Un dels objectius és millorar la comunicació, interna i externa, de l’AELC: fer un ús més intensiu de les xarxes socials i obrir un canal de comunicació recíproc amb els socis.  En aquest sentit la nova junta té un interès per a reactivar les seccions professionals –crítica, literatura infantil i juvenil, literatura de ciència-ficció i tecnocientífica, teatre i dramatúrgia, traducció i poesia– com a canal per a la participació activa del màxim nombre de membres.

El canvi generacional a la Junta directiva de l’AELC s’estén també a les Illes, amb Laia Martinez i Lopez, i al País Valencià, amb Núria Cadenes.