El dia abans del lliurament del Premio Planeta 2022, el nom de Fernando Preto va ser un dels grans protagonistes. 

El jurat del Premio Planeta va decidir eliminar de les deu novel·les finalistes, “La niña del castillo de los almendros en flor”.  L’obra incomplia les bases del guardó perquè no era original ni inèdita, segons paraules de José Crehueras, president del Grupo Planeta.
El grup editorial es va adonar de l’errada dos dies abans del lliurament del premi i després de fer-se oficial les deu novel·les finalistes.
L’Illa dels Llibres ha entrevistat al seu autor, que ha comentat els motius de la desqualificació. Malgrat tot, es considera afortunat que la seva obra hagi aconseguit ser finalista entre les més de vuit-centes obres presentades.

Per què vas decidir presentar-te al Premio Planeta?
Aquesta pregunta és fàcil de respondre. No és un somni per a qualsevol escriptor novell guanyar aquest premi?

Pensaves en tenir possibilitats de ser finalista?
No, mai. El fet de presentar-me va ser una excusa per somiar amb l’experiència.

Com vas rebre la notícia que la novel·la era finalment eliminada de les finalistes?
És curiós, però com que no creia que la meva novel·la fos seleccionada, no vaig parar gaire atenció a la data de publicació dels finalistes. Vaig saber que estava desqualificat del Planeta abans de saber que era finalista.

Els motius de la desqualificació per part de Planeta van ser que la novel·la ja havia estat publicada anteriorment. Quina explicació et va donar l’organització?
Aquesta mateixa. Que s’havien adonat tard que estava autopublicada a Amazon. Jo mai m’havia presentat a un concurs literari, i no vaig entendre bé les bases. Mai vaig imaginar la incompatibilitat de presentar la meva obra que amb tant d’afecte, treball i esforç havia escrit, amb què estigués publicada en la plataforma. És cert, que ara després del que ha succeït, sí que soc capaç d’entendre la incompatibilitat… però abans no.

Què vas pensar quan t’ho van comunicar?
Vaig pensar que era una llàstima òbviament, i vaig desitjar haver comprès correctament les bases i m’hagués esperat per a autopublicar-la. Però haig de reconèixer que la notícia va tenir un caire agredolç, ja que vaig saber haver quedat en el top ten d’entre gairebé 900 obres, alhora que era desqualificat.

Segons sembla, al jurat li va agradar molt la teva novel·la.
Sí, no crec que resulti fàcil desbancar a més de 830 obres procedents de tot el món i d’escriptors professionals de renom. Això em fa pensar que va haver de tenir bona acceptació per part del jurat.

Et sorprèn el fet que Planeta no haguessis comprovat abans, tenint en compte que no estava signada amb pseudònim, si s’havia publicat?
Realment no. Tendim a deïficar constantment a les organitzacions i empreses importants, i ens oblidem que qualsevol d’aquestes està composta per éssers humans que tenen el dret d’equivocar-se. Jo mateix m’equivoco diàriament. A més, vivim tots un dia a dia d’última hora, la nostra vida es resumeix en un constant dead line, ens falten hores al dia pe complir amb les nostres tasques.

És lícit pensar que se’ls tirés el temps damunt i haguessin d’agilitzar el procés per a complir amb la data de publicació dels finalistes. D’altra banda, la transparència i la innocència de l’ocorregut, els portaria a pensar, potser de manera inconscient, que era impossible que una obra sense pseudònim i amb el títol real incomplís les bases del concurs d’una manera tan evident. Aquests degueren ser sens dubte, les baules principals de la cadena de successos que expliquen l’ocorregut.

“La niña del castillo de los almendros en flor” és la teva primera novel·la. Com va sorgir?
El punt de partida va ser el meu inici en la meva professió. Treballo en el sector hoteler des de fa quinze anys, i la meva primera experiència en un hotel de luxe en el centre de Sevilla es convertiria aviat en l’escenari de les fantasies d’un jove escriptor. Per descomptat, en qualsevol hotel ocorren mil anècdotes per a escriure un llibre, però en el sector del luxe el nivell d’excentricisme resulta molt enriquidor per a la imaginació.

És una novel·la autopublicada. Vas intentar abans de publicar-la presentar-la a alguna editorial?
La veritat és que no. Havia sentit i llegit el difícil que resulta que et prenguin de debò quan ets desconegut. Qui sense conèixer-te de res té tant temps com per a llegir-se sis-centes pàgines per a determinar si alguna cosa és bona o no?. Vaig decidir publicar-ho a Amazon perquè els meus amics i família tinguessin accés a ell, i somiar amb fer promoció orgànica des de les meves xarxes socials.

Creus que ara tindràs algunes portes obertes per a entrar en una editorial?
Després de l’ocorregut, per què no? Al cap i a la fi, estem parlant d’una obra que abans de ser desqualificada, va ser aspirant al premi literari més rellevant del país i amb major dotació econòmica del món.

Després de conèixer-se el teu nom has rebut alguna trucada?
He estat contactat per les xarxes, i també he rebut alguna trucada, no et mentiré.

La novel·la està ambientada a Sevilla i en un hotel, dos escenaris que coneixes molt bé.
És cert que Sevilla és la meva ciutat natal i on actualment visc, però que la major part de la meva joventut ha transcorregut gràcies a la meva professió, en altres destins i països del món. Si et soc sincer, he hagut de descobrir moltes coses de la meva ciutat abans de llançar-me a descriure-la en la novel·la.

Com definiries “La niña del castillo de los almendros en flor”?
És un thriller realista contemporani amb molta càrrega emocional. Soc un amant del suspens, l’acció, i l’erotisme. Tenia clar que la meva novel·la seria una fusió de tot l’anterior.

La novel·la va ser publicada el 21 de juliol de 2021. Quina resposta ha obtingut per part dels lectors?
Totes les ressenyes publicades, així com comentaris de persones desconegudes que han llegit l’obra són excel·lents. Han arribat a comparar-me amb escriptors molt famosos de renom. Crec que la paraula que més es repeteix en les opinions que rebut és “enganxa”.

Quins autors admires o segueixes?

Molts… Però em declaro fan incondicional d’autors nacionals com Dolores Redondo, Carlos Ruíz Zafón, Alfonso de Ussía; i d’internacionals autors com Ken Follett, Dan Brown, Stieg Larsson…

Com et definiries com a escriptor?
Actual, atrevit, intrèpid i molt curiós.

Et tornaràs a presentar al Planeta?
Per què no? No podria dir en cap cas que l’experiència hagi estat negativa, i ells mateixos m’han convidat a presentar-me l’any vinent.

Tens nova novel·la en camí?
Podria dir que s’està cuinant…

 

VERSIÓ EN CASTELLÀ

Por qué decidiste presentarte al Premio planeta?
Bueno, esta pregunta para un escritor es muy fácil. Acaso no es el sueno de cualquier escritor novel español?

Creías que tendrías posibilidades de ser finalista?
No, jamás. El presentarme fue simplemente una excusa para soñar con la experiencia.

Cómo recibiste la noticia que la novela La niña del castillo de los almendros en flor”,era eliminada de las boras finalistas al Premio Planeta?
Es curioso: al no creer ni remotamente que mi obra pudiera ser seleccionada siquiera, no preste atención a la fecha de publicación de los finalistas. Es decir, me enteré de que estaba descalificado, antes de saber que había sido finalista.

Los motivos de Planeta fueron que la novela había sido ya publicada en plataformas. ¿Qué explicación te dio la organización?
Esa misma. Que se habían dado cuenta tarde de que estaba autopublicada en Amazon. Yo nunca antes me había presentado antes a un concurso literario, y no entendí bien las bases. Nunca imaginé la incompatibilidad de presentar mi obra que tan tanto cariño, trabajo y esfuerzo había escrito, con que estuviera publicada en la plataforma. Es cierto, que ahora tras lo ocurrido, si soy capaz de entender la incompatibilidad… pero antes no.

Qué pensaste en ese momento?
Pensé que era una lástima obviamente, y deseé haber comprendido correctamente las bases, hubiera esperado para autopublicarla. Pero debo reconocer que la noticia tuvo un cariz agridulce, ya que supe haber quedado en el top ten de entre casi 900 obras, a la vez que era descalificado.

-Parece ser que al jurado le gustó mucho tu novela.
Sí, no creo que resulte fácil desbancar a más de 830 obras procedentes de todo el mundo y de escritores profesionales de renombre. Eso me hace pensar que tuvo que tener buena aceptación para el jurado.

¿Te sorprende el hecho que Planeta no hubieses comprobado antes, teniendo en cuenta que no estaba firmada con seudónimo, si se había publicado?
Realmente no. Tendemos a endiosar constantemente a las organizaciones y empresas importantes, y nos olvidamos que cualquiera de estas está compuesta por seres humanos que tienen el derecho de equivocarse. Yo mismo erro a diario. Además, vivimos todos un día a día de última hora, nuestra vida se resume en un constante dead line, nos faltan horas al día para cumplir con nuestras tareas.
Es lícito pensar que se les echase el tiempo encima y tuvieran que agilizar el proceso para cumplir con la fecha de publicación de los finalistas. Por otra parte, la transparencia y la inocencia de lo ocurrido, les llevaría a pensar, quizás de manera inconsciente, que era imposible que una obra sin seudónimo y con el título real incumpliera las bases del concurso de una manera tan evidente. Estos debieron ser sin duda, los eslabones principales de la cadena de sucesos que explican lo ocurrido.

“La niña del castillo de los almendros en flor” es tu primera novela. ¿Cómo surgió la novela? Cuál fue el punto de partida?
El punto de partida fue mi inicio en mi profesión. Trabajo en el sector de la hotelería desde hace quince años, y mi primera experiencia en un hotel de lujo en el centro de Sevilla se convertiría pronto en el escenario de las fantasías de un joven escritor. Desde luego en cualquier hotel ocurren mil anécdotas para escribir un libro, pero en el sector del lujo el nivel de excentricismo resulta muy enriquecedor para la imaginación.

Es una novela autopublicada. ¿Intentaste publicarla o presentarla  en alguna editorial?
La verdad es que no. Había oído y leído lo difícil que resulta que te tomen en serio cuando eres desconocido. ¿Quién sin conocerte de nada tiene tanto tiempo como para leerse seiscientas paginas para determinar si algo es bueno o no? Decidí publicarlo en Amazon para que mis amigos y familia tuvieran acceso a él, y soñar con hacer promoción orgánica desde mis redes sociales.

¿Crees que ahora tendrás algunas puertas abiertas para entrar en una editorial?Tras lo ocurrido, ¿por qué no? Al fin y al cabo, estamos hablando de una obra que antes de ser descalificada, fue aspirante al premio literario más relevante del país y con mayor dotación económica del mundo.

Después de conocerse tu nombre has recibido alguna llamada?
He sido contactado por las redes, y también he recibido alguna llamada, no te voy a mentir.

La novela está ambientada en Sevilla y en un hotel, dos escenarios que conoces muy bien.
Es cierto que Sevilla es mi ciudad natal y donde actualmente vivo, pero que la mayor parte de mi juventud ha transcurrido debido a mi profesión, en otros destinos y países a lo largo del mundo. Si te soy sincero, he tenido que descubrir muchas cosas de mi ciudad antes de lanzarme a describirla en la novela.

Cómo definirías “La niña del castillo de los almendros en flor”?
Es un thriller realista contemporáneo con mucha carga emocional. Soy un amante del suspense, la acción, y el erotismo. Tenía claro que mi novela sería una fusión de todo lo anterior.

La novela la publicastes el 21 de julio de 2021. Que respuesta ha obtenido por parte de los lectores?
Todas las reseñas publicadas, así como comentarios de personas desconocidas a los que les ha llegado la obra son excelentes. Han llegado a compararme con escritores muy famosos de renombre a los cuales yo no daba crédito. Creo que la palabra que más se repite en las opiniones que recibo es “engancha”.

Qué autores admiras o sigues?
Muchos… Pero me declaro fan incondicional de autores nacionales como Dolores Redondo, Zafón, Alfonso de Ussía; e internacionales como Ken Follett, Dawn Brown, Stieg Larsson…

Cómo te definiras como escritor?
Actual, atrevido, intrépido y muy curioso.

¿Te volverás presentar al Planeta?
¿Por qué no? No podría decir en ningún caso que la experiencia haya sido negativa, y ellos mismos me invitaron a presentarme el año que viene.

¿Tienes nueva novela en camino?
Correcto. Se podría decir que se está cocinando…

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here