El servei permet als usuaris demanar qualsevol llibre o document des de qualsevol biblioteca o dispositiu, i escollir on volen rebre la petició en préstec.

Fotorafia Diputació de Barcelona

El catàleg Atena unifica els catàlegs de les 227 biblioteques i els 10 bibliobusos de la Diputació de Barcelona amb els de les biblioteques públiques de Girona, Tarragona i Lleida. En total sumen 429 equipaments i 15 milions de documents entre llibres i material audiovisual.

El nou catàleg compartit Atena és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya que agrupa els fons dels catàlegs Aladí i Argus en una interfície comuna, que fa de passarel·la entre els dos catàlegs. Atena agrupa els registres d’una i altra banda, els fusiona i els mostra conjuntament.

A partir d’ara els usuaris poden demanar documents de qualsevol biblioteca perquè els hi portin a la biblioteca de la seva localitat. Facilita l’accés a més de 1.200.000 títols diferents i a més de 15 milions de documents.