August, un nou llegat de John Williams.

Edicions 62 recupera una de les millors novel·les de l’autor de Stoner.

Escriptor oblidat i inèdit a casa nostra, l’any 2012 es va editar en català Stoner de John  Williams (1922-1994) i ràpidament es va convertir en una de les sorpreses literàries de l’any.
Després de la publicació de la novel·la Stoner , edicions 62 recupera August,  l’obra guanyadora del  National Book Award 1973.

John Williams narra  a ‘August’’, la vida d’Octavi Cèsar, però ho fa construint una novel·la coral o són precisament  els que tenen contacte amb l’emperador qui  expliquen la seva vida.  Una idea que no és nova però que Williams demostra la seva gran qualitat com a escriptor.

Marc Antoni, Ciceró, Marc Agripa, Àcia,la neboda de Juli Cèsar i d’altres personatges històrics  desfilen per ‘August’  per oferir-nos una versió molt personal de John Williams  de l’emperador August . Aquest fet ja ens ho adverteix  en el pròleg: ‘’Diuen que un cèlebre historiador llatí va declarar que, si li hagués calgut canviar una frase per obtenir l’efecte desitjat, hauria fet que Pompeu guanyés la batalla de Farsàlia. Tot i que jo no m’he pres aquesta llicència, val a dir que alguns dels errors que figuren en aquest llibre són deliberats. He modificat l’ordre de diversos esdeveniments, he recorregut a la invenció quan les dades eren incompletes o dubtoses, i he proveït d’identitat alguns personatges que la Història no esmenta’’

John Williams  va escriure tres novel·les ‘Butcher’s Crossing’, Stoner i August. L’escriptor va destacar les similituds entre algunes novel·les «Tant Stoner com August tracten de l’exercici del poder, de les responsabilitats individuals, de l’amistat i l’enemistat. En una universitat, els professors i col·legues sempre rivalitzen pel poder. Excepte per l’escala, les maquinacions del poder són les mateixes a la universitat, a l’Imperi romà o a Washington.»

Una bona  oportunitat per descobrir un gran escriptor pràcticament inèdit  fins fa molt poc.
A finals d’aquest any Edicions 62 publicarà, ‘Butcher’s Crossing’ la primera novel·la de John Williams.