Acord per l’edició digital entre editors i escriptors catalans.

El conveni ha estat signat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) i el Gremi d’Editors de Catalunya (GEC) per establir un model de contracte entre escriptors i editors en l’edició digital amb la finalitat de garantir els drets d’explotació de les obres.

Carme Esteve

Guillem-Jordi Graells, president de l’AELC, Miquel de Palol, president de l’ACEC (Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya) i Xavier Mallafrè, president del GEC, han estat els encarregats de signar l’acord.

Aquest acord suposa “un gran pas en la defensa dels drets d’autor, ja que els escriptors podran explotar els drets que generin les seves obres en suports digitals de forma independent als contractes d’edició en paper”, Ara s’ha creat  un nou model de contracte d’edició digital, independent de l’edició en paper, i es  vol evitar la continuació de fórmules actuals com són les  clàusules afegides al contracte d’edició en paper. En aquest sentit, ambdues parts sostenen que la difusió de les edicions digitals són un model d’explotació plenament diferent, tal com preveu la Llei de Propietat Intel·lectual en vigor.

Aquest conveni és una continuació del signat al juny de 2009 entre escriptors i editors per establir nous models de contracte d’edició.

1 COMENTARI

Comments are closed.