L’editorial ha guanyat el concurs convocat per Òmnium Cultural per la publicació de les tres properes edicions del guardó literari

Òmnium Cultural ja ha decidit l’editorial que publicarà el premi, després de la convocatòria d’un concurs obert a totes les editorials amb seu social  a Catalunya.

Enciclopèdia ha resultat l’editorial guanyadora del concurs convocat per Òmnium Cultural per a la coedició del Premi Sant Jordi de novel·la. Així, Enciclopèdia s’encarregarà de les tres properes edicions del guardó més prestigiós de les lletres catalanes, tal com establien les bases del concurs.

El president d’Enciclopèdia Catalana, Xavier Cambra ha comentat “estem molt contents d’haver guanyat aquest concurs. Agafem el repte amb molta il·lusió i responsabilitat. El Sant Jordi és el Premi més prestigiós en llengua catalana i des d’Enciclopèdia ens hem proposat treballar amb un esforç constant, persistent i sostingut”.

De moment no se sap en quin segell del grup editorial es publicarà el premi Sant Jordi; Enclipèdia Catalana,  Catedral o :Rata_).

CAMPANYA PER FOMENTAR LA LECTURA

A banda de la coedició del premi, també es farà una gran campanya de foment de la lectura amb l’objectiu ”d’ampliar l’espectre del públic lector i convertir el premi Sant Jordi en una eina de transformació social mitjançant la cultura.’ Les accions d’aquest pla de foment de la lectura es dissenyaran conjuntament entre Òmnium Cultural i Enciclopèdia Catalana.
L’editorial dota de pressupost aquesta acció: a partir dels 10.000 exemplars venuts, un 2% de la facturació es destinarà al pla de foment de la lectura. En el cas de superar els 30.000 exemplars venuts, el percentatge serà del 5%.

NOU JURAT DEL PREMI SANT JORDI

Les persones encarregades de seleccionar l’obra guanyadora del premi Sant Jordi 2018 seran els professors i especialistes en literatura catalana Maria Campillo i Ferran Gadea, la poeta i crítica Míriam Cano, la llibretera Fe Fernández i el crític i periodista literariDavid Guzman.

El jurat és independent i ha estat escollit per la junta directiva d’Òmnium Cultural.

ELS COMPROMISOS D’ÒMNIUM A L’EDITORIAL GUANYADORA

Les bases del concurs convocat per Òmnium eres clares, l’editorial guanyadora del concurs s’ha de comprometre’s a coeditar, juntament amb Òmnium, l’obra guanyadora corresponent a les edicions 2018, 2019 i 2020. Els llibres editats passaran a formar part d’una col·lecció que recollirà les obres guardonades amb el Premi Sant Jordi de novel·la a partir de l’edició 2018.

L’editorial s’haurà de comprometre publicar la novel·la guanyadora abans del 28 de febrer amb una tirada mínima de 15.000 exemplars i haurà de garantir la possibilitat de fer-ne reimpressions així com una bona distribució dels llibres.

Amb la renovació del certamen, es busca potenciar la figura de l’autor i la creació literària en llengua catalana.

El guanyador/a rebrà directament 60.000 euros en concepte de dotació econòmica del guardó i, a banda, els diners generats en concepte de drets d’autor.