El Gremi de Llibreters ha fet públic el pla a de desconfimanet a les xarxes socials

Després de la reunió d’urgent realitzada per la Conselleria de Cultura, l’ICEC i el Gremi de Llibreters de Catalunya entre d’altres, per donar resposta als dubtes existents amb el pla de desconfinament per part de l’Estat Espanyol, s’ha presentat un pla per a les llibreries i que en aquests moments està pendent d’aprovació per part de les autoritats competents.

Mesures informatives i de prevenció

▪ Amb preferència, lliurar comandes prèvies i no permetre accés a l’interior. Disposar visiblement en diferents llocs dels espais (entrada, interior) de panels i infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel Departament de Salut i/o el Ministerio de Sanidad.

▪ Es recomana designar una persona responsable per tal de donar compliment al protocol de seguretat, higiene, distanciament i concentració de persones, i que faci el seguiment del compliment.

Mesures de salut i seguretat

▪ Prohibir l’accés (a l’entrada, ja que a l’interior de l’establiment en principi no s’hauria de permetre) a tota persona simptomàtica (Febre > 37,3ºC, o símptomes de dificultat respiratòria,…). Progaramar les cites per tal d’evitar cues al carrer en el possible.

▪ Garantir i acreditar que els treballadors, així com aquells que desenvolupen una pràctica professional vinculada, han de mostrar-se asimptomàtics i d’haver donat negatiu en el test COVID19.

▪ Garantir la disposició de guants en l’atenció al públic i en el contacte amb objectes, estris i superfícies que no garanteixin la seva desinfecció. Els guants seran d’un sol ús.

Mesures d’higiene i condicionament dels espais

▪ Facilitar i assenyalar espais de circulació en zones comunes per tal de minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l’interior o a l’entorn dels espais.

▪ Disposar d’un un protocol de neteja i desinfecció.

▪ Posar a disposició del públic i dels treballadors solucions hidroalcohòliques a en llocs visibles i preferents.

▪ Disposar cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a recipient per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús. L’existència de material de rebuig, com ara ampolles de gel buides, guants ja utilitzats o estris no desinfectats i no reutilitzables implica la recollida periòdica i el tractament segur d’aquests materials.

▪ Cobrir expositors i prestatgeries per evitar tocar directament els llibres.

▪ Els usuaris no podran agafar directament els llibres però sí demanar-los al personal que seran les úniques persones autoritzades a retirar o col·locar llibres a les prestatgeries i expositors.

▪ Realitzar tasques de ventilació constant i permanent

▪ Mantenir les portes obertes per tal d’evitar que els treballadors o els públics toquin les manetes o els tiradors.

▪ Als lavabos, cal evitar els assecadors de mans per mitjà de dispositius d’aire calent. S’ha de garantir l’ús de mitjans mecànics i d’un sol ús.

▪ Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer.

▪ El llibre es lliurarà, preferentment dins d’una bossa de paper (no plàstic).

▪ A la zona de caixes, s’instal·larà un panel de protecció per garantir la separació entre els treballadors i els clients.

▪ Els llocs de treball a la zona de caixes es disposaran en una distància física de dos metres.

▪ A la zona de caixes, a les cues es senyalitzarà la distància física entre els punts de venda i els clients, i entre els clients que fan la cua, respectant un mínim d’un metre i mig entre els uns i els altres.

Mesures específiques per a la desinfecció

▪ Neteja de superfícies, com ara els terres, portes o manetes amb les solucions desinfectants comunes proposades per les autoritats sanitàries, tot i que amb preferència es farà servir etanol dissolt al 70%.

▪ Si l’ús de l’ordinador i el telèfon és compartit cal netejar-lo abans de cada canvi de torn.

▪ Un cop realitzada la desinfecció i neteja s’afavorirà la ventilació dels espais netejats per evitar l’acumulació de compostos orgànics volàtils (COVs) que procedeixin de l’evaporació de dissolucions desinfectants.

▪ Es farà sempre ús de mascareta i guants d’un sol ús

▪ Durant el tractament desinfectant es recomana el tancat perimetral per evitar l’aproximació i el contacte directe de les persones.

▪ Tots els processos de neteja i desinfecció es duran a terme sempre amb les corresponents EPIs que garanteixin la seguretat del personal treballador

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here