Milloren els hàbits de lectura a Catalunya

Llegir llibres continua sent el segon consum cultural més estès entre els catalans segons les dades de FUNDACC

FUNDACC (Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura) ha presentat l’estudi  sobre el consum de Llibres a Catalunya amb dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura a partir d’una mostra de més de 18.000 entrevistes.

El director general de l’entitat, Joan Sabaté, destaca que el consum de llibres a Catalunya va créixer un 1,2% l’any passat i un 9,4% els darrers sis anys.

Pel que fa  ala lectura de llibres  continua sent el segon consum cultural més estès entre els catalans (61% ho fan) després d’escoltar música (93%).
Pel que fa a la llengua, el nombre de lectors de llibres en català s’ha incrementat i 1.100.000 persones han llegit el darrer llibre en aquest idioma. Quant als hàbits de lectura, aquests milloren donat que els catalans van llegir una mitjana de 4,3 llibres al 2012, superior al 4,1 de l’any anterior.

L’estudi també posa de manifest que la llibreria segueix sent el canal de venda predominant donat que un 79% dels lectors l’escullen per adquirir els seus llibres i assenyala la pirateria com un dels principals problemes del sector donat que un 55% dels lectors de llibres digitals els han obtingut sense pagar-los.

També constata que la venda de llibres digitals és encara residual (tan sols el 5,4 dels catalans llegeixen en aquest format) i que el gènere preferit pels lectors segueix sent la novel·la (59%).