Melania G. Mazzuco narra la vida del pintor Tintoretto.

La larga espera del ángel
Melania G. Mazzucco
Anagrama
520 pàgines.

La vida del pintor venecià Tintoretto és el punt de partida de la novel·la de  l’escriptora italiana Melania G. Mazzucco. ‘La larga espera del ángel”  (Anagrama).  Mazzucco  es basa sobretot en els seus últims quinze dies de vida.

La narració és en primera persona i el pintor rememora tota la seva existència, marcada per la seva passió artística i una intensa vida familiar on destaca sobretot la relació del pintor amb seva filla il·legítima, Marietta.
Marietta va néixer filla de la seva amant Cornelia, i des de sempre va tenir amb el seu pare una relació tan intensa com ambigua, cosa molt cridanera en la Venècia de la seva època, on els homes es desentenien de les filles naturals i a penes deixaven diners a les mares.   Marietta fins i tot va ser pintora i va gaudir d’un cert èxit que anys més tard va caure en l’oblit per la seva condició de filla il·legítima.
Melania G. Mazzucco és també autora de llibres com ‘Ella tan amada’ i ‘Vita’.