El distintiu, impulsat pel Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya, vol incentivar les llibreries a treballar activament en la seva millora contínua. Hi podran optar unes 554 llibreries de Catalunya segons les dades del Mapa de Llibreries de Catalunya 2016

dintintiu-qualitatEl distintiu ‘Llibreria de referència’ s’adreça a les llibreries ubicades a Catalunya, enteses com a establiment comercial obert al públic, amb les característiques següents:

  • Establiment comercial que es dediqui exclusiva o principalment, a la venda de llibres al client final.
  • Establiment que compti amb menys de 20 treballadors i no tingui la consideració de gran establiment comercial segons la normativa
    aplicable.
  • La llibreria ha d’estar donada d’alta d’activitat econòmica en el epígraf 659.4 “Comerç minorista de llibres, diaris, articles de papereria i escriptori, i articles de dibuix i belles arts”

El distintiu distingeix entre llibreries generalistes i especialitzades, i s’entén que una llibreria és especialitzada quan concentra un 60% de l’oferta en una mateixa matèria.

El segell de qualitat vol reconèixer valors i qualitats que poden oferir les llibreries, com ara un servei orientat al client que incideixi en l’atenció i la fiabilitat; un catàleg ampli i divers, que reflecteixi la riquesa de la producció editorial; un personal qualificat, capaç d’oferir assessorament adequat, sobre l’oferta editorial existent, i un ventall d’activitats que fomentin el llibre i la lectura.

El conseller de Cultura, Santi Vila, i el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Antoni Daura, van presentar l’11 de novembre  el distintiu de qualitat “Llibreria de referència”.
Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya, amb la col·laboració de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR),
La difusió d’informació i formació als llibreters sobre el distintiu “Llibreria de Referència” començarà el proper mes de desembre, Posteriorment, al gener de 2017, s’iniciaran les auditories per assolir el distintiu.