L’estudi assegura que hi ha un ràtio de 10,74 llibreries per cada 100.000 habitants a Catalunya.

mapa-llibreriesLes dades del treball encarregat pel Departament de Cultura demostren en quina situació es troba el sector llibreter.

Els resultats de l’estudi demostren que la gran concentració de llibreries són a la província de Barcelona i es situa en una xifra propera al 73.7%. Pel que fa a les comarques, el Barcelonès és la que té més establiments, amb 317, dels quals 232 són llibreries independents o cadena.

Les terres de Girona són les que tenen la ràtio més alta d’establiments per cada 100.000 habitants, amb 11,50 establiments. La ràtio més baixa correspon a Tarragona, amb 9,94 establiments.

Dels 948 municipis de Catalunya, 192 disposen d’establiment llibreter.

El primer canal de vendes de llibres a Catalunya és la llibreria independent, que, amb 527 establiments, representa el 62% de les llibreries catalanes. El segueixen, quant a tipus de canal de vendes, la gran cadena de llibreries, que té 167 establiments, xifra que representa un 20% del total; la gran superfície, amb 67 establiments, que representen el 8%; el comerç no presencial, que representa el 8%, i els punts de venda, que correspon al 3% del total.

Quant a facturació, l’estudi revela algunes dades significatives. Per exemple: una llibreria independent factura 373.830 euros l’any de mitjana, dels quals 312.990 corresponen a llibres; el valor més freqüent de la facturació de la llibreria independent està entre els 30.000 i 90.000 euros de facturació; un 33% de les llibreries independents facturen més de 150.000 euros l’any, i les cadenes de llibreries quadrupliquen la facturació mitjana de les llibreries independents.

La llibreria independent ocupa, aproximadament, un total de 1.686 treballadors i, de mitjana, cada establiment  té 3,20 treballadors fixos l’any. La gran cadena, per la seva banda, ocupa 1.436 treballadors i 8,6 persones per establiment de mitjana.

Pel que fa les vendes per llengua, quasi la meitat (49,5%) corresponen a llibres en castellà; el 42,9%, a llibres en català; el 0,4%, a llibres en altres llengües oficials de l’Estat i el 7,2%, a llibres en llengües de fora de l’Estat. La llibreria independent i el punt de venda de llibres lideren la venda de llibres en català.