Les biblioteques pagaran un cànon pel prèstec de llibres

Després de la publicació de la normativa al BOE, entra en vigor un cànon que a partir d’ara hauran de pagar les biblioteques publiques segons ha informat el  Ministeri de Cultura i que té el seu origen en una directiva de la Unió Europea.

Billetes-monedas
A partir d’ara les biblioteques  hauran de pagar 5 cèntims per cada usuari que utilitzi  el servei de préstec, independentment de quins llibres es porti  i 16 cèntims per cada llibre nou que compri la biblioteca.
Aquestes xifres variaran  a partir del 2016, on es pagaran 0,4 cèntims cada cop que es faci el prèstec d’un llibre.

El cànon estableix algunes excepcions per les biblioteques en municipis de menys de 5.000 habitants, aquelles situades en les institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol, préstecs per a discapacitats. La consulta  a la mateixa biblioteca de les obres no generarà pagament de drets.

Qui farà el pagament no serà l’usuari i ho haurà de fer  l’entitat gestora de de les bilbioteques que en molts casos són els ajuntaments.

Segons informa el BOE, la remuneració als autors amb les quantitats obtingudes es farà efectiva a través de les entitats de gestió dels drets d’autor i aquestes estaran obligades a satisfer anualment als autors la remuneració individual que els correspongui pel préstec de les seves obres, en funció de les quantitats obtingudes. El criteri utilitzat per efectuar aquest repartiment haurà de ser, en tot cas, objectiu, proporcional i de públic coneixement

Amb aquest cànon les biblioteques es podrien plantejar la possiblitat de disminuir la partida de compra o fins i tot deixar de comprar llibres per fer front al cànon.

1 COMENTARI

  1. Els compradors de llibres, si són defectuosos o tenen errates, els podrem tornar o canviar? Tindrem un Cànon dels Lectors?

Comments are closed.