La Generalitat vol incrementar un 10% el nombre de lectors.

La Generalitat presenta el Pla de Lectura 2012-2016 amb l’objectiu d’incrementar un 10% el nombre de lectors en els propers quatre anys.

Amb aquestes xifres, la Generalitat vol passar del 61,9% de catalans que llegeix al menys un llibre al trimestre, al 71%, que és la mitjana europea.

El Pla Impuls de la lectura: 100% lectors,vol donar i fer crèixer el prestigi de la lectura, impulsar-la en l’àmbit educatiu i reforçar el sector editorial i les llibreries, incrementar la lectura a les biblioteques i donar més visibilitat als escriptors, als autors.

El pla també vol implicar també els mitjans de comunicació i augmentar la presència de la lectura a la televisió i a la ràdio, sense oblidar-se de les xarxes socials i internet. La Generalitat també vol potenciar el llibre digital i el sector editorial català.

Malgrat aquests objectius el Pla neix sense cap dotació pressupostària.


El Pla té 10 eixos d’actuació
:
1. L’augment del prestigi de la lectura
2. L’augment de la presència del llibre en tots els seus formats i situacions
3. L’Impuls de la lectura en l’àmbit educatiu
4. L’enfortiment del sector editorial
5. L’increment de la lectura a les biblioteques
6. L’enfortiment del sector llibreter
7. La major visibilitat de la figura de l’autor
8. Una més gran implicació dels mitjans de comunicació en l’activitat lectora
9. La utilització de les xarxes socials com a eina a favor de la lectura 10. Foment de la participació ciutadana en l’àmbit lector

 

Dades presentades sobre l’hàbit de lectura i el sector editorial català:

  • El 90,6% dels catalans més grans de 14 anys llegeixen qualsevol tipus de material, format i suport
  • Un 61,9% dels catalans llegeix com a mínim un llibre al trimestre.
  • El 5,8% dels lectors llegeix també en format digital
  • El perfil majoritari de lector de llibres és el d’una dona entre 14 i 24 anys.
  • Un 21,9% dels lectors llegeix en català, un 76,5% dels lectors ho fa habitualment en castellà, i un 1,6% en altres llengües
  • 288 empreses editorials agremiades, que facturen anualment 1.434,97 milions
  • 34.414 títols editats el 2010 (43,1% del total editat a Espanya)
  • 650 llibreries