El pla vol ser un instrument per llegir més i millor

Entre les mesures més important del Pla Lector presentat per la Generalitat de Catalunya destaca la Creació de la Direcció General del Llibre, Biblioteques i Foment de la Lectura, el Consell Nacional de la Lectura  i un Comissionat de la Lectura de Catalunya.

Els principals objectius del pla són fer visible la figura del lector, prestigiar la lectura com a via principal d’accés al coneixement,  incrementar els índexs de lectura i la comprensió lectora en totes les franges d’edat, amb especial atenció als infants i joves.

La Generalitat vol potenciar les llibreries i la xarxa de biblioteques de Catalunya, com a centres culturals i prescriptors del llibre i la lectura, que també incrementarà la compra de llibres per a les biblioteques públiques.

Un dels altres objectius és  augmentar la presència del llibre i la lectura als mitjans de comunicació, tant en espais informatius com en no informatius i de ficció. Per aquest motiu es vol obrir una  línia de subvenció per a la producció i la difusió de continguts audiovisuals de foment de la lectura a través dels mitjans de comunicació.

També es vol reconèixer els autors, la llengua i la literatura catalanes arreu del territori i valorar la propietat intel·lectual amb una campanya de defensa dels drets d’autor.

El conseller de Cultura Santi Vila destaca que ‘afavorir l’hàbit de la lectura és condició necessària per poder disposar de ciutadans capaços d’encarnar el somni il·lustrat que va imaginar que, un dia, els humans podríem abandonar definitivament la nostra autoculpable minoria d’edat, foragitar la ignorància, la superstició i els prejudicis, i afirmar el triomf definitiu de la raó.”

Una de les característiques del pla és que vol potenciar l’hàbit lector fora dels àmbits estrictament culturals i per aquest motiu inclou la implicació de diverses conselleries  com el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de Territori i Sostenibilitat , Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o el Departament de Justícia  amb les accions de potenciar Llegim a la feina,  al transport públic, als Parcs Naturals o llegim a la presó.