Nova antologia de Federico Garcia Lorca.

Mi pueblo y otros textos vegueros recopila textos de prosa i poesia de Federico Garcia Lorca dedicats a la seva terra; Fuente Vaqueros que el poeta definia com a  «muy callado y oloroso de la vega de Granada».

Mi pueblo y otros textos vegueros constitueix un material important per entendre l’obra de Lorca i la  relació amb la seva terra. L’autor d’aquesta antologia, és el periodista Víctor Fernández, que ha aconseguit recopilar prosa i poesia amb títols com; Mi pueblo, Mi escuela, Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros, i d’altres poemes com  Mañana, ¡Cigarra! o Veleta.
Mi pueblo va ser redactat el 1916 quan el jove Federico encara dubtava si seguir pel camí de la música, encara que la mort del seu mestre de piano, Antonio Segura Mesa, i els seus viatges amb el professor de la Universitat de Granada Martín Domínguez Berrueta, li van fer  decidir-se  pel camp de les lletres.

Mi pueblo y otros textos vegueros  ha estat  publicat per l’editorial Barril & Barral.