El quadern gris més autèntic de Josep Pla

Destino publica una nova edició d’El quadern gris revisada per Narcís Garolera.

Des de la publicació de la primera edició l’any 1966 com en la versió revisada del 1969 –i en totes les posteriors–, El quadern gris contenia un nombre important d’elements que l’allunyaven de l’original escrit per Josep Pla: errors de lectura en la transcripció mecanogràfica del manuscrit, errates tipogràfiques, correccions abusives de la llengua de l’autor, intervencions editorials i altres aspectes que han desvirtuat l’obra original.

Entre els anys 2005 i 2007, el filòleg Narcís Garolera va examinar el manuscrit original amb la segona edició del llibre. Un cop revisat escrupolosament el text de Pla, finalment ha publicat  una nova edició  neta d’errades i fidel al text que va escriure Josep Pla després de fer unes 5.000 correccions entre errates i males lectures, supressions, addicions, restitucions del manuscrit, ultracorreccions i canvis d’ordre.

Narcís Garolera també n’ha revisat la traducció castellana, feta per Dionisio Ridruejo, que Destino publicarà  el 15 de gener de 2013.
Narcís Garolera ha publicat una seixantena de llibres, la major part dels quals són edicions crítiques o filològiques d’autors com Jacint Verdaguer o Josep Maria de Sagarra.