Cau un 4.6% les vendes de llibres infantils i juvenils a Catalunya.

Segons les dades de l’Anuari Iberoamericà sobre el Llibre Infantil i Juvenil 2013.

La fundació SM a través del seu Anuari Iberoamericà sobre el Llibre Infantil i Juvenil 2013 assenyala que les vendes de llibres infantils  a Catalunya ha caigut un 4,6% respecte l’any 2011.  Pel que a Espanya la caiguda es situa al 7%.

Aquest anuari ofereix informació sobre la situació editorial a Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú, Puerto Rico, República Dominicana i Espanya, segons destaca un comunicat del director de la Fundació SM, Leoncio Fernández.
La Literatura Infantil i Juvenil representa aquest any un 14,8% dels títols editats en el conjunt del sector a Espanya, enfront del 15,5% de 2010 .
En relació a la producció, la indústria segueix apostant també  pel suport  digital, però la producción segueix sent majoritàriament en paper.

El llibre electrònic avança molt lentament.
La Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE) estima en un 22% l’augment de l’edició digital en el primer semestre de 2012 (de 46.640 títols publicats, 10.121 van ser digitals). Una tendència a l’alça, de la qual participen pràcticament totes les editorials amb edicions simultànies en paper i en format digital dels seus nous títols.

Quant als temes més recurrents en la literatura juvenil s’aprecia un cert canvi de tendències  en la literatura juvenil  del fantasy al realisme.

Document Fundació SM