478 novel·les opten al Premio Planeta 2013

El premi es lliurarà el 15 d’octubre al Palau  de Congressos de Catalunya de Barcelona

logp premi planeta 2013A la seixanta-dosena edició del premi presentat 478 novel·les pocedents majoritàriament d’ Espanya i Amèrica Llatina.
La concessió  del premi tindrà lloc el dimarts 15 d’octubre al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, durant el transcurs d’un sopar literari.
La novel·la guanyadora rebrà els 601.000 euros per a l’obra guanyadora i 150.250 euros per a la finalista.

El Jurat del premi l’integren Alberto Blecua, Ángeles Caso, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Emili Rosales.