El consum de cultura digital augmenta entre els joves gràcies als dispositius mòbils segons un estudi realitzat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)

Cultura i Joves CoNCA.L’informe realitzat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) assegura que el 21% de la població jove a Catalunya ha llegit més de cinc llibres en els darrers dotze mesos, mentre que només ho ha fet un 16% de la població adulta.

Són dades de l’estudi La participació cultural de la joventut catalana. 2001-2015, elaborat per la Universitat de València a petició del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut.

La participació cultural de la joventut catalana. 2001-2015 investiga l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut catalana durant  els primers anys del segle XXI, un període  marcat essencialment per dues  grans transformacions  històriques: la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació i la crisi econòmica iniciada l’any 2008, que ha tingut un gran impacte sobre l’ocupació juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta.

L’any 2013 l’ordinador era el mitjà principal per accedir a internet, però també per escriure, comunicar-se, escoltar música o mirar pel·lícules, i s’expandeia per llegir llibres i molts altres usos, etc. Des de finals de l’any 2014 i clarament durant el 2015, l’smartphone o telèfon intel·ligent supera, d’una manera irreversible, l’ordinador. El 92% dels individus utilitzen el telèfon mòbil.

Per  Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València i un dels encarregats de l’estudi destacat “el creixement imparable de l’univers digital i la crisi econòmica com a factors claus en els canvis de consum cultural, marcats per les noves tecnologies que permeten als joves consumir la cultura allà on van, transformant-la en nòmada, cosa que serà de gran transcendència per al futur perquè el 92% utilitza el smartphone”.

Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), ha volgut destacar que “l’estudi ens aporta una aproximació molt interessant a l’evolució del que entenem per cultura a través de les generacions, que presenta variacions significatives, però no trencaments radicals.” També ha destacat que “les polítiques culturals tradicionals de vegades s’han enfocat des de visions generacionalment desconnectades dels joves i han fomentat tòpics erronis, com ara que la joventut no consumeix cultura, tòpic que aquest estudi desmenteix“. Ha recordat que els joves llegeixen més i ha posat l’accent en la modernització dels procediments d’accés a la cultura, que les polítiques institucionals han de tenir en compte.

Precisament un 21% dels joves reconeixen haver llegit més de cinc llibres en el darrer any, excloent les lectures d’estudis o professionals.

Consulta l’informe