Dissabte, setembre 30, 2023
Inici 2023

Arxius

13è Premi L’Illa dels Llibres

{"uid":"82b49c83-d18f-4e08-a555-dadac3d5539b","id":"38674","questions":}],"fields":,"attributes":,"template":"","name":"untitled64d0a6196116f"}],"expressions":,"vote":{"limitations":{"region":{"rules":},"period":{"start":"2023-07-19 17:00","end":"2023-08-24 23:00","enabled":true},"quota":{"value":0}},"frequency":{"cookies":{"enabled":false},"ip":{"enabled":false},"user":{"enabled":false},"perSession":1,"perUser":1,"perIP":1,"timeout":1}},"choices":{"sort":{"field":"random","direction":"ASC"}},"results":{"sort":{"field":"random","direction":"DESC"},"visibility":"all","untilReaching":{"endDate":false},"format":"{{votesTotalWithLabel}} Ja has votat","message":"{{totalVotes}}"},"design":{"template":"basic-template","text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"none"},"colors":{"primary":"#ffffff","primaryContrast":"#ffffff","primaryLighter":"#64b5f6","primaryLight":"#42a5f5","primaryDark":"#1e88e5","primaryDarker":"","secondary":"#4caf50","secondaryContrast":"#ffffff","secondaryLighter":"#a5d6a7","secondaryLight":"#81c784","secondaryDark":"#43a047","secondaryDarker":"#388e3c","accent":"#ffc107","accentContrast":"#ffffff","accentLighter":"#ffd54f","accentLight":"#ffca28","accentDark":"#ffb300","accentDarker":"#ffa000","dark":"#333333","gray":"#dddddd","grayContrast":"#333333","grayLighter":"#fafafa","grayLight":"#eeeeee","grayDark":"#aaaaaa","grayDarker":"#999999"},"layout":{"choicesPerRow":3,"questionsPerRow":1,"maxWidth":"100%","gutter":"1em","radius":"0"},"custom":{"container":{"colors":{"background":"#ffffff","border":"","color":""},"border":{"width":"","style":"","radius":""}},"question":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"","style":"dotted"},"colors":{"background":"#ffffff","border":"","color":"#ffffff"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"choice":{"padding":{"top":"0.75em","right":"0.75em","bottom":"0.75em","left":"0.75em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"#592200","border":"","color":"#ffffff","backgroundHover":"","borderHover":"#ffffff","colorHover":"#727272","backgroundChecked":"#939393","borderChecked":"#ffffff","colorChecked":"#ffffff"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"votesbar":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"backgroundStart":"#ffffff","backgroundEnd":"#ffffff","color":"#592200","border":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"70%","fontWeight":"inherit","lineHeight":"1","transform":"uppercase","align":"inherit"},"size":{"height":"6px"},"effects":{"duration":"1000"}},"form":{"padding":{"top":"1em","right":"","bottom":"1em","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"#1e73be","color":"#81d742"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"inherit"},"label":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0","right":"0","bottom":"0.5em","left":"0"},"colors":{"color":"#ffffff"}},"input":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"0.5em","right":"0.5em","bottom":"0.5em","left":"0.5em"},"colors":{"color":"","background":"#ffffff","border":"","colorHover":"","backgroundHover":"#ffffff","borderHover":"","colorActive":"","backgroundActive":"","borderActive":""},"shadows":{"box":"inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)"}},"error":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0.5em","right":"0","bottom":"0","left":"0"},"colors":{"background":"transparent","color":"#f44336"}}},"message":{"padding":{"top":"1em","right":"1em","bottom":"1em","left":"1em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"inherit","backgroundError":"#fb8c00","borderError":"#F57C00","colorError":"#ffffff"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"button":{"colors":{"background":"#ffffff","color":"","border":"","backgroundHover":"#ffffff","colorHover":"","borderHover":"","backgroundPrimary":"","colorPrimary":"","borderPrimary":"","backgroundPrimaryHover":"","colorPrimaryHover":"","borderPrimaryHover":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"1","align":"center","transform":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"1em","right":"1em","left":"1em","bottom":"1em"},"shadows":{"box":""}}},"behaviours":{"ajax":true,"scrollUp":true,"oneClick":false,"disableModal":false,"fieldsFirst":true},"effects":{"transition":"fade","duration":"500"}},"notifications":{"email":{"recipient":"illadelsllibres@hotmail.com","on":{"newVote":false}}},"meta":{"schema":"1.0"},"presetUid":"e746a17443e1e44f17837d774d668b4b","content":{"vote":{"above":"","below":"{{totalVotes}}"},"thankyou":{"content":""},"results":{"above":"{{totalVotesWithLabelForQuestion1}}","below":""}}}

Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent guanya el 13è Premi L’Illa dels Llibres

Els lectors de L’Illa dels Llibres premien amb els seus vots l'òpera prima de l'escriptora catalana

Darreres notícies