L'illa dels llibres

Es posa en marxa el Pla Nacional del llibre i la lectura

El Pla té com a objectius la millora dels hàbits i els índexs de lectura, especialment en català

L’accés inicial a la lectura; la diversitat i la inclusió; la creació literària; els espais de lectura; la mediació; el paper del sector privat; la promoció del llibre i la lectura; el reconeixement, la revaloració i el prestigi dels creadors i del llibre; la visibilitat en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, i les dades del llibre i la lectura, son els 10 àmbits que abordarà el Pla nacional del llibre i la lectura.

El Consell nacional de la lectura presidit per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray s’ha reunit al recinte modernista de Sant Pau amb  una cinquantena de professionals del sector, que han aprovat els 10 principals temes de discussió que ha d’abordar el pla.

 

1-L’accés inicial a la lectura
Les reflexions d’aquest primer grup de treball giraran entorn de l’aprenentatge de la lectura, l’escola i la lectura abans de l’entrada a l’escola.

2-La creació literària
Tant en aquest grup de treball com en els altres, es tindran sempre en compte aspectes com la diversitat o la sostenibilitat, això com el català o la perspectiva de gènere.

3- La creació literària
L’objectiu principal és avançar cap a la professionalització dels creadors. Es reflexionarà sobre el seu reconeixement, sobre com acostar els creadors a la societat, els programes d’ajuts a la creació i altres matèries com el patrimoni literari.

4-Espais de lectura
Es debatrà sobre les biblioteques com a espais de lectura per excel·lència i també com a elements clau en el desenvolupament de la comunitat. Com haurien de ser les biblioteques del segle XXI o com han de ser les biblioteques escolars, per exemple.

5-La mediació lectora
Es parteix de la premissa de la importància dels mediadors: famílies, escoles, biblioteques, llibreries, professionals. De quines eines disposen, quina formació tenen, etc., seran les reflexions que centraran el debat en aquest àmbit.

6-El paper del sector privat
S’abordaran qüestions com la internacionalització de les empreses, el seu enfortiment o la transformació digital.

7- La promoció del llibreria i la lectura
Es centrarà en les accions i programes que desenvolupen l’administració pública, els agents i les institucions del sector del llibre per captar l’atenció dels lectors. Programes, festivals, campanyes o premis seran objecte de debat.

8- El reconeixement, la revaloració i el prestigi dels creadors i del llibre
Abordarà la necessitat de visibilitzar el valor del llibre i la lectura, així com la feina dels creadors.

9-La visibilitat en els mitjans de comunicació i les xarxes socials
Es faran propostes sobre com millorar els índex de lectura tant a través del mitjans com de les xarxes.

10- Les dades de lectura
S’identificaran les dades de què ja es disposa i les que caldria incorporar. S’abordarà la seva accessibilitat i sistematització, la recerca universitària per a la seva obtenció i es reflexionarà sobre els indicadors dels hàbits i índexs de lectura.

 

 

El Pla nacional del llibre i la lectura està coordinat per la Institució de les Lletres Catalanes i es duu a terme de manera mancomunada des dels departaments de Cultura i Educació amb la implicació del sector.
El Pla, segons informa la Generalitat, té com a objectius la millora dels hàbits i els índexs de lectura, especialment en català; generar un marc de reflexió a l’entorn del llibre i la lectura que permeti definir prioritats; aportar dades i coneixement a partir d’un diagnòstic participatiu i en concertació amb els diferents agents del sector, i establir un full de ruta consensuat de necessitats i de propostes de millora, a curt i a mitjà termini (2025-2030), que esdevingui la base per orientar la presa de decisions de les polítiques públiques que s’han de desenvolupar.

 

Exit mobile version