0 Flares 0 Flares ×

Després de les crítiques rebudes per part del sector editorial, l’Institut de Cultura de Barcelona assegura en un comunicat que una part de les accions proposades en la campanya del foment de la lectura no es duran a terme.

L’ICUB assegura que el seu objectu  és ‘fomentar la lectura a Barcelona fent ús d’un missatge fresc i suggeridor i d’accions singulars i un pèl atrevides’ i que la campanya, que ha guanyat l’empresa After Share, una de les 7 que s’han presentat a un concurs públic, ‘es troba actualment en fase de revisió i d’adaptació de les múltiples accions que l’integren’.
El sector editorial ha mostrat el seu desacord per mitjà de les xarxes socials demanant  la seva retirada. Entre les propostes controvertides de la campanya destaca l’enviament de llibres al president Donald Trump per ”ajudar-lo a tenir una visió més oberta”.

Per aquest motiu l’ICUB assenyala en el comunicat ‘davant les crítiques que ha generat una de les accions incloses –demanar a bibliotecaris i llibreteres de Barcelona que triïn dos llibres per enviar-los al president dels Estats Units, Donald Trump-, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha decidit que, aquesta, no en formarà part.’ Al mateix temps destaca que  aquesta campanya, com la resta d’iniciatives que es porten a terme al llarg de l’any a l’ICUB, ‘només es farà  comptant amb el consens del sector i després d’haver-se presentat als Grups Municipals’.